Ingen tro utan kunskap om trosläran

publicerad
24.03.2011

Författare: ´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî
Källa: al-´Aqîdah al-Islâmiyyah wa Târîkhuhâ, sid. 13

Denna allomfattande islamiska troslära avvisar dem som påstår att dess studier kommer i andra hand och är en typ av överflödig kunskap. Dessa människor får rannsaka sig själva. Gör de det opartiskt, inser de att trosläran är en nödvändig kunskap som en muslim inte kan vara utan. Om det  är bekräftat att trosläran är om tron på Allâh och Hans ord och bekräftelse av Hans och Hans sändebuds underrättningar, är det inte möjligt att vara utan den. Det enda sättet att vara utan den är att vara utan själva tron.

Däremot är det endast obligatoriskt för en del muslimer att fördjupa sig i trosläran och ha kunskap om olika trosrelaterade tvivel och vilsna sekter och att kunna avvisa dem. Om det finns ett par lärda som är specialister inom ämnet, behöver de andra inte sysselsätta sig med det.

Angående kunskap om den grundläggande trosläran, så måste alla ha kunskap om den. Ty den är grunden till religionen. Ju mer man brister inom den kunskapen, desto lägre blir ens tro.