Ingen tro i den som besvärar sin granne

Publicerad: 2010-09-13
Författare: Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî
Källa: al-Musnad as-Sahîh (6015)
Förklaring: Imâm Ahmad bin Hadjar al-´Asqalânî
Källa: Fath-ul-Bârî (10/536)

 

6016 – ´Âsim bin ´Alî berättade för oss: Ibn Abî Dhi’b berättade för oss, från Sa´îd, från Abû Shurayh att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Jag svär vid Allâh att han inte tror. Jag svär vid Allâh att han inte tror. Jag svär vid Allâh att han inte tror.” Det sades: “Vem, Allâhs sändebud?” Han sade: “Han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter.

FÖRKLARING

Ibn Battâl sade:

“Denna hadîth försäkrar grannens rättighet eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svor vid Allâh för det. Dessutom svor han vid Honom tre gånger.”

Likaså visar hadîthen att den som besvärar sin granne med tal och handlingar inte tror med en fullkomlig tro. Det råder inga tvivel om att en syndare inte har någon fullkomlig tro. an-Nawawî sade när han skulle förklara den försvunna tron i hadîthen:

“Antingen berör det personen som anser det vara tillåtet [att besvära sin granne] eller också att han inte är en fullkomlig troende.”

Det kan också betyda att han inte kommer träda in i paradiset med de första som gör det.

Ibn Abî Djamrah sade:

“Om det är så allvarligt att bevara grannens rättighet, behandla honom bra och avvärja ont från honom då han bor på andra sidan av vägen, så är det ännu allvarligare att bevara sina inneboendes rättigheter och inte besvära dem.”