Ingen Takfîr förrän vi hör vad personen har att säga

Fråga: Det finns en person som tillber andra än Allâh. Trots att jag har berättat för honom att handlingen är ett avguderi fortsätter han. Skall jag anse honom vara en avgudadyrkare? Eller måste det vara en av de lärda som dömer honom för det?

Svar: Det vet vi inte. Vi dömer inte honom förrän vi hör vad han har att säga och forskar kring hans tillstånd. Är han vid sitt sinne eller inte? Är han galen eller inte? Detta är nödvändigt. Man måste hänvisa till de lärda i hans fall. De lärda i hans land skall underrättas om honom så att de kan genomgå en process med honom.