Ingen Tabdî´ utan bevis

Fråga: Det finns folk som säger att den lärde eller studenten inte är ålagda att nämna bevis om de skall förklara en person från Ahl-us-Sunnah vara en innovatör och att lekmännen är ålagda att följa dennes Tabdî´ på innovatören. Stämmer det?

Svar: Ingens ord tas emot utan bevis. Ingens ord tas emot utan bevis och framför allt inte inom farliga frågor, nämligen Tabdî´ på en individ från Ahl-us-Sunnah. Hur kan han vara från Ahl-us-Sunnah och samtidigt en innovatör? Man är endast från Ahl-us-Sunnah om man är ren från innovationer. Detta är absolut inte tillåtet. Detta tal är falskt. Den som säger att en person är innovatör är ålagd att bevisa dennes innovation så att man kan se i fall han verkligen är en innovatör eller inte.