Ingen syndare styr med Allâhs lag

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hukmu bi ghayri mâ anzala Allâh, sid. 29-30

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1

För att beskylla en individ som inte styr med Allâhs lag för otro krävs det att denne förlovar sin synd. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah kan inte under några som helst omständigheter bruka denna vers för att beskylla muslimska makthavare som inte styr med Allâhs lag för otro, ty gör de det blir de tvungna att göra samma sak med alla stora syndare. Den som horar styr ju inte med Allâhs lag, den som avsiktligt äter med vänster hand styr inte med Allâhs lag, den som som lägrar en menstruerande kvinna styr ju inte heller med Allâhs lag och så vidare. Har dessa hädat? Nej, det säger inte Ahl-us-Sunnah; det säger Khawâridj. Det tar för mycket tid och plats att citera alla Ahl-us-Sunnah i denna sak, men jag nöjer mig med ash-Shanqîtî (rahimahullâh) som sade:

”Versen är allmän. Ibn Mas´ûd och al-Hasan sade: ”Versen är allmän och gäller alla som inte styr med Allâhs lag; muslimer, judar och hädare.” Det vill säga om de gör så utav tro och förlovning.”

Sedan sade ash-Shanqîtî (rahimahullâh):

”Beträffande den som gör det och anser att han syndar stort, tillhör han de stora syndarna. Det är upp till Allâh huruvida Han vill straffa honom eller förlåta honom.”2

15:44

2Adhwâ’-ul-Bayân (1/406).