Ingen Sunnî förnedrar Ibn Bâz

Våra förfäder som Ahmad bin Hanbal gick inte ut i revolutioner och revolter. När Ahl-ul-Hadîth samlades kring honom i samband med prövningen om Qur’ânens skapelse och frågade om det var tillåtet att göra uppror befallde han dem att gå från honom, frukta Allâh och inte tala på det viset.

Studenter! Ta det lugnt och fråga era lärda som Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-Albânî. Den som förtalar de lärda är som sagt antingen en Hizbî, en liten okunnig idiot eller också en innovatör.

Jag utmanar er att komma med en Sunnî som förnedrar Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz. Förnedrar Shaykh Rabî´ bin Hâdî Shaykh Ibn Bâz? Förnedrar Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd Shaykh Ibn Bâz? Förnedrar Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn Shaykh Ibn Bâz?