Ingen stabil Sunnî

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

al-Madjrûhîn, sid. 46

´Â’idh al-Qarnî:

  • Jag vet att han inte är någon stabil Sunnî. Han var Ikhwânî. Tills hans katastrofala uttalanden hör:

Den som säger att han är Sunnî, Ikhwânî eller något annat ska krävas på ånger i tre dagar.”

  • Han är poet och talare. Han citerar allt möjligt när han nämner hadîther och berättelser.

  • Han sade att han är förtjust i Hasan at-Turâbîs utslag. Den mannen är ju den andre Iblîs medan du, ´Â’idh, säger att du är förtjust i hans utslag.