Ingen som al-Albânî på 600 år

´Allâmah ´Abdullâh bin ´Abdil-´Azîz al-´Aqîl (d. 1432)

al-Imâm al-Albânî, sid. 3

Slutligen kom den ädle Shaykh och ´Allâmah Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî som tjänade Sunnah och granskade Hadîth-relaterad kunskap. Folk förlitar sig på hans böcker när det kommer till referenser, autentisering och försvagning av hadîther och annat. På så sätt har Imâm al-Albânî blivit denna tids obestridde Muhaddith. Vi känner inte till att någon efter Ibn Hadjars studenter fram till skrivande stund har gagnat den Hadîth-relaterade kunskapen som han. Han har skrivit väldiga och nyttiga verk, framför allt hans “Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah”, “Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah”, hans två förkortningar till al-Bukhârîs och Muslims respektive “as-Sahîh” och “Irwâ’-ul-Ghalîl”. I den sistnämnda boken tjänade han dessutom Hanâbilahs rättsskola på ett väldigt sätt som saknar motstycke.

Till denna imams goda handlingar hör att han upplivade urskiljningen mellan autentiska och svaga hadîther i alla sorters böcker. Han kallade till handlingar enligt Sunnah, varnade för innovationer och stödde bevisstödda gärningar. Dessa sakfrågor skulle sprida sig bortom de lärde och studenterna och nå ända ut till allmänbildade människor och folk som älskar Sunnah. I och med att han hade en sådan status, är det hans rätt att hans studenter och älskare visar tillgivenhet till honom och demonstrerar hans dygder och biografi i hopp om att på så vis själva tjäna den renade Sunnah och dess återberättare.