Ingen skillnad mellan otukt och Tahlîl

Fråga: Finns det någon skillnad mellan otukt och Tahlîl1? Vad är värst? Stenas man för Tahlîl?

Svar: Det finns ingen skillnad mellan dem. Det är hor. Det finns ingen skillnad mellan otukt och Tahlîl eftersom äktenskapet är värdelöst. Det är alltså ett samlag utan tillåten anledning.

1Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) sade:

”Ett annat giftermål som Allâh (´azza wa djall) har förbjudit och som har hänt bland vissa människor är det som heter ”frigörelse”, Tahlîl. När en man har skilt sig från sin fru en tredje gång och därmed inte får ta tillbaka henne något mer, kommer han överens med en annan man om att han gifter sig med henne. När den andre mannen gifter sig med henne och har samlag med henne, skiljer han sig från henne så att hon kan återvända till den förste. Ett sådant giftermål kallas för ”Tahlîl” och görs av folk med svag tro och klen rädsla för Allâh (´azza wa djall). Det har bekräftats att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh förbanna den frigörande personen och personen som det frigörs för.” (Ibn Mâdjah (1963). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (1585))

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=1&PageID=3999&languagename=