Ingen skillnad mellan Mutawâtir och Âhâd

Fråga: Vissa principlärda säger att en hadîth som rapporteras av många återberättare i varje kull (Mutawâtir) hör till de definitiva bevisen medan en hadîth som rapporteras av fåtal återberättare (Âhâd) är antagliga…

Svar: Så säger skolastikernas lärda. Det är absolut inte Muhaddithûns ord. Det är logikernas ord. Det är de som säger att bevisen i Qur’ânen och Sunnah är antagliga och att logikens bevis är definitiva. Därför låter de logiken gå före bevisen i Qur’ânen och Sunnah. Ty Allâh har vilselett dem. Det är nämligen de som säger så.

Vad Ahl-us-Sunnah beträffar, så säger de att allt autentiskt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medför övertygelse och kunskap. Allt som är autentiskt! De gör ingen skillnad mellan Mutawâtir och Âhâd.

Hadîther som är Mutâwâtir är få. De är inte många. De flesta hadîther är Âhâd. Om vi tar bort dem och säger att de inte medför övertygelse är inget kvar.