Ingen skillnad mellan lite blod och mycket blod

Även om vissa imamer innan författaren skilde mellan en liten mängd blod och en stor mängd blod, så saknar den åtskillnaden bevis i Sunnah. Faktum är att hadîthen om den bedjande mannen från Ansâr tillintetgör den1, vilket är uppenbart. Det enda beviset som författaren brukade för åtskillnaden är en rapportering från Abû Hurayrah. Du vet redan att den är svag. Och den som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har en övergiven återberättare i berättarkedjan, vilket jag har tagit med i ”adh-Dha´îfah”.

Ibn Hazm har en bra avvisning av den omnämnda åtskillnaden. Den nämns i slutet av den första volymen i ”al-Muhallâ”. Den som vill kan alltid hänvisa dit. Också al-Qurtubî och Ibn-ul-´Arabî har gjort det i sina respektive Qur’ân-tolkningar. Titta om du vill i ”al-Djâmi´ li Ahkâm-il-Qur’ân”2.

28/263.