Ingen skillnad mellan bön till den levande och den döde

Fråga: Om avgudadyrkarna varnas för att be döda om hjälp säger de att det inte finns någon skillnad mellan att be den döde eller den levande om hjälp. De säger att det bara är ett medel…

Svar: Fråga dem om det finns en skillnad mellan den levande och den döde eller inte. De kan inte säga att det inte finns någon skillnad mellan den levande och den döde. Är den levande och den döde jämlika? Om han säger att de är jämlika är han bara omedgörlig. Och om han säger att de inte är jämlika, då kan det inte vara samma sak att be den levande om hjälp som att be den döde om hjälp. Ty den levande klarar av att hjälpa dig tvärtemot den döde som inte ens kan hjälpa sig själv.