Ingen skillnad mellan ´Aqîdah och Manhadj

Fråga: Den senaste tiden har det talats mycket om skillnaden mellan troslära (´Aqîdah) och metodik (Manhadj). Vissa säger exempelvis att en persons troslära är utmed Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, eller Salafiyyah, till skillnad från hans metodik (Manhadj). Detta kan ibland sägas om individer som tillskriver sig Djamâ´at-ut-Tablîgh, al-Ikhwân al-Muslimûn eller andra grupper. Vad finns det för regel för att känna till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs, eller Salafiyyahs, metodik?

Svar: En muslims troslära och metodik är en och samma sak. De går ut på att tro med hjärtat, uttala med tungan och handla med kroppsdelarna. Med alla dessa tre faktorer skall man tro på Allâhs enhet, dyrka Honom och hålla fast vid Hans föreskrift utmed Qur’ânen, Sunnah och Salafs och imamernas förståelse.

Sålunda vet man att det inte finns någon skillnad mellan troslära och metodik. De är en och samma sak som en muslim måste hålla fast vid.