Ingen skadar islam som Sûfiyyah och skolastiker

Ibn ´Aqîl sade i ”al-Funûn”:

Ingen skadar föreskriften som skolastiker och Sûfiyyah. De förstnämnda förstör hjärnor med hjälp av inbillande tvivel. De sistnämnda förstör handlingar och river religionens regler. Jag har erfarenhet av bådadera. Det yttersta de förstnämnda uppnår är tvivel och det yttersta de sistnämnda uppnår är lättsinnighet. Jag tycker faktiskt att skolastiker är bättre än Sûfiyyah eftersom de kan avvisa tvivel medan Sûfiyyah intalar liknelse och utseenden. Att lita på individer är villfarelse. Allâh har ingen grupp som är ädlare än den som citerar Honom utan att innovera och utgår från det de rapporterar och inte det de själva tycker och tänker.”