Ingen sekt vid namn Djâmiyyah

Fråga: Jag har hört talas om sekten Djâmiyyah – eller Djahmiyyah – som du varnade för innan. Finns denna sekt och vem är Muhammad al-Djâmî?

Svar: Muhammad al-Djâmî är vår broder och vän. Han tog sin universitetsexamen från detta universitet. Därefter begav han sig till det Islamiska universitetet där han undervisade. Han undervisade även i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Han kallade till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religion.

Vi känner endast till gott om honom. Det finns ingen sekt vid namnet “Djâmiyyah”. Det är endast en lögn och en vanställning. Detta är vad vi känner till om Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî (rahimahullâh).

Men i och med att han kallade till Tawhîd och förbjöd innovationer och villfarna tankesätt, började vissa människor hysa agg mot honom och ge honom detta namn.