Ingen samlingsbön, ingen vittnesbörd

Fråga: Godtas vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen?

Svar: Nej, den godtas inte. Samlingsbönen är obligatorisk. Det har även sagts att den utgör ett villkor. Alltså godtas inte vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen. Ty om han tar lätt på samlingsbönen lär han göra minst samma sak med vittnesbörden.