Ingen säger att Allâh behöver Sin tron

Publicerad: 2012-06-11
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (2/646)

 

Vi känner inte till att någon har sagt att Allâh är i behov av någon eller något av Sin skapelse. Ingen säger att Allâh behöver Sin tron. Därtill är det Han som har skapat tronen. Det är ju skapelsen som behöver Skaparen och inte Skaparen som är i behov av Sin skapelse. Det är via Allâhs förmåga som tronen och alla andra skapelser finns till. Han behöver inte tronen medan allting är i behov av Honom.

Den som förstår från Karrâmiyyah, och andra grupper som bekräftar egenskaperna, att Allâh behöver tronen har ljugit om dem. Hur är det möjligt när de säger att Allâh fanns innan tronen? Om Han fanns innan tronen bevisar det att Han omöjligt kan vara i behov av den.

Om Allâh är ovanför tronen utan att vara i behov av den, så har Han också skapat skapelserna ovanpå varandra utan att den högre är i behov av den lägre. Luften är ovanför jorden och är inte i behov av den. Likaså är molnen ovanför jorden utan att vara i behov av den. Himlarna är ovanför molnen och luften utan att vara i behov av dem. Tronen är ovanför himlarna utan att vara i behov av dem. Hur kan då den Höge och den Högste vara i behov av Sina skapelser när Han är ovanför dem?