Ingen rivalitet

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

al-Asmâ’ was-Sifât, sid. 522-523

Hâfîdh Abû ´Abdillâh underrättade oss: Jag hörde Abû Nasr Ahmad bin Sahl och Abû Sâlih Khalaf bin Muhammad säga: Vi hörde Sâlih bin Muhammad säga: Jag hörde grammatikern Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ziyâd al-A´râbî säga:

”Ahmad bin Abî Du’âd sade till mig: ”Abû ´Abdillâh! Är det rent språkligt korrekt att läsa versen:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

som:

الرَّحْمَنُ عَلَى العرشُ اسْتَوَى

Den Nåderike är hög. Tronen har rest sig.”?”

Jag sade: ”Både ja och nej. Om du läser att den Nåderike är hög i syftning på höghet, så är meningen fulländad. Därefter läser du att tronen har rest sig i syftning på att den är upphöjd och subjekt. Däremot är det otro att läsa:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär och allt som finns däremellan och allt som marken gömmer.”2

i syftning på tronen.”

Abûl-Hasan bin Mahdî at-Tabarî återberättade Abû ´Abdillâh Naftûyah som sade: Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî underrättade mig:

Vi var hos Ibn-ul-A´râbî när en man kom till honom och sade: ”Vad betyder Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?

Han svarade: ”Han har rest Sig ovanför Sin tron precis som Han (´azza wa djall) har sagt om Sig själv.” Mannen sade: ”Det betyder snarare att Han tog makten (استولى).” Ibn-ul-A´râbî sade: ”Vad vet du om det? Araberna säger inte att någon har tagit makt över tronen så länge denne inte har en rival. Den som besegrar den andre har tagit makten. I och med att Allâh (ta´âlâ) saknar rival, är Han ovanför Sin tron precis som Han har sagt.”

120:5

220:6