Ingen rättsskola skall favoriseras

Fråga: Vissa säger att Imâm Abû Hanîfahs (rahimahullâh) rättsskola är bättre än Hanâbilahs när det kommer till handhavande. Stämmer det?

Svar: Nej, det stämmer inte. Inte heller är det tillåtet att favorisera någon av de fyra rättsskolorna; alla är Ahl-us-Sunnahs rättsskolor och alla är bra. Visserligen kan de bestå av diskutabla slutsatser, men överlag är alla Ahl-us-Sunnahs rättsskolor och bra. Ingen skall favoriseras. Favorisering bland dem är en fördömd fanatism.