Ingen rädsla för Allâh utan kunskap om Allâh

Fråga: Det kom på tal under lektionen att rädslan och bävan äger rum tillsammans med kunskapen. Betyder det att man ibland kan vara rädd för Allâh utan kunskap?

Svar: Endast han som är kunnig om Allâh räds Allâh och bävar för Honom. Därför säger de lärda att ju mer kunskap man har om Allâh desto mer är man rädd för Honom. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

”Ingen av Hans tjänare utom de som har kunskap fruktar Allâh.”1

Det finns alltså ingen rädsla eller bävan utan kunskap.

135:28