Ingen Qur’ân-läsning vid gravar

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 224

1062 – Jag hörde Ahmad bli frågad om det är tillåtet att läsa Qur’ânen vid gravar. Han svarade:

Nej.”