Ingen Qunût utan makthavarens tillstånd

Publicerad: 2010-08-16
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.salafishare.com/14LPUHNG6JA5/T7ETXM4.rm

 

Frågare: Shaykh, ni vet att det har utropats en allmän uppmaning till Qunût för Muslimerna i Tjetjenien. Det är menat att alla Muslimer i den Muslimska världen skall göra Qunût för dem. Å andra sidan är detta inte tillåtet utan makthavarens tillstånd. Hur skall vi förhålla oss till denna uppmaning som kolliderar med makthavarens förbud?

Ibn ´Uthaymîn: Kan du tala om för mig vem du är ålagd att lyda; din makthavare eller de andra människorna?

Frågare: Makthavaren.

Ibn ´Uthaymîn: I och med att makthavaren säger att det endast får ske på hans beordring, får det vara så och lov och pris tillkommer Allâh. Är tillbedjans portar endast öppna via Qunût? Svara mig!

Frågare: Nej.

Ibn ´Uthaymîn: Man kan tillbe Allâh i Sudjûd, i slutet av Tashahhud, under den sista delen av natten och mellan Adhân och Iqâmah. Alltså är portarna öppna och lov och pris tillkommer Allâh.

Frågare: Men är det inte så att Qunût får Muslimerna att inse vad som verkligen händer där borta?

Ibn ´Uthaymîn: Jo, men så länge makthavaren inte tillåter det, får det vara så och lov och pris tillkommer Allâh. Vi är beordrade av Allâh att lyda makthavaren om han inte manar till synd – och att låta bli att göra Qunût är ingen synd!

För det andra ställs frågan: Vet du inte att Hanâbilahs Fuqahâ’ säger att Qunût endast tillkommer den högste ledaren (al-Imâm al-A´dham) och ingen annan. Vem är vår högste ledare (al-Imâm al-A´dham)?

Frågaren: Kungen.

Ibn ´Uthaymîn: Kungen. Kung Fahd bin ´Abdil-´Azîz och ingen annan. Deras bevis är att det var endast profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som gjorde Qunût när vissa följeslagare hade dödats. Han beordrade inte de andra moskéerna i al-Madînah att göra Qunût. Alltså tillkommer Qunût endast makthavaren som har makt över samtliga Muslimer. Detta finns dock inte i dag. Detta försvann för längesedan.