Ingen Qunût för pesten

Publicerad: 2010-10-23
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/300)

 

Om muslimerna råkar ut för en katastrof, bör man be om att den avvärjs från dem. Denna Qunût är föreskriven under alla böner, vilket Ahmad och andra rapporterar från Ibn ´Abbâs. Däremot nämner de lärda pesten som ett undantag och att man inte läser Qunût för den då inget har rapporterats om det.

Pesten rådde under ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) kalifat. Trots det läste han inte Qunût. Ett annat argument för det är att pesten är martyrium. Således skall man inte be för att bli kvitt en anledning till martyrium.