Ingen prishöjning utan Allâhs vilja

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (8/52)

Både dyrhet på grund av prishöjning och billighet på grund av prissänkning har, liksom alla andra händelser, ingen annan skapare än Allâh allena. Varken dyrhet eller billighet sker utan Allâhs vilja och förmåga. Däremot är det möjligt att Allâh (ta´âlâ) låter människorna orsaka vissa händelser, liksom Han låter dräparens dråp orsaka någon annans död. Prishöjningar kan bero på vissa människors orättfärdighet, liksom prissänkningar kan bero på vissa människors godhet. Således tillskrev Qadariyyah, Mu´tazilah och andra dyrhet och billighet vissa människor, varvid de byggde följande, osunda principer på den slutsatsen:

1 – Människans handlingar är inte skapade av Allâh (ta´âlâ).

2 – Människans handling är orsaken till det. Det är alltså människan som skapar det.

3 – Dyrhet och billighet sker till följd av den orsaken.

Dessa principer är osanna. Det är bekräftat att Allâh skapar såväl människans handlingar som allting annat. Denna dogm bekräftas av både uppenbarade bevis och rationella bevis. Dessutom är Salaf och samfundets imamer enade om den. Därtill säger de att människan besitter förmåga och vilja och att hon handlar sina egna handlingar, samtidigt som de också betror att Allâh skapar orsakerna och visdomarna.