Ingen preskribering inför döden

Fråga: Min fader hade lånat mig en summa pengar för att jag skulle gifta mig. Jag lovade honom att betala tillbaka lånet men har inte haft förmågan att göra det. Efter att hans hälsa hade blivit allt sämre preskriberade han alla som var skyldiga honom något, inklusive mig. Mina syskon går dock inte med på att preskribera mig. Verkställs min faders preskribering och går den emot föreskriften?

Svar: Om han sade så i samband med sjukdomen som han dog av, så har han ingen rätt att preskribera. Och om han sade det under en vanlig och botlig sjukdom, så får han preskribera. Det finns ingen preskribering inför döden, en sådan person skall berövas på direktiv.