Ingen plikt som andra böner

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/317-318)

445 – Jag frågade min fader om mannen som mornar och inte har bett Witr. Han svarade:

Om han ber Witr, så är det bara bra. Annars hoppas jag att han inte är ålagd något.”

448 – Jag frågade min fader om mannen som erinrar sig Witr dagen därpå. Han svarade:

Jag hoppas att det är harmlöst.”

449 – Min fader berättade för mig: Wakî´ underrättade oss: Sufyân underrättade oss, från Abû Ishâq, från ´Âsim, från ´Alî som sade:

Witr är ingen plikt som andra böner, utan en Sunnah från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”