Ingen överlevde

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/548)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

Och Nûh sade: ”Herre! Låt ingen hädare bli kvar på jorden.”1

Det vill säga att Du inte låter någon av dem förbli på jordens yta. Allâh bönhörde hans bön och utplånade alla hädare på jordens yta. Till och med Nûhs (´alayhis-salâm) biologiske son, som avskärmade sig från honom, dog.

171:26