Ingen oenighet om personen som saknar handlingar

Fråga: Det har blivit utspritt i vårt land att säga att Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har delade åsikter om personen som inte handlar alls. Stämmer detta?

Svar: Han är en lögnare. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har inga delade åsikter om att handlingar tillhör tron och att tron inte är giltig utan handlingar på samma sätt som handlingarna inte är giltiga utan tron. De hör ihop med andra ord. Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs åsikt, nämligen att tron består av tungans tal, hjärtats tro och kroppsdelarnas handlingar. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad.

Och om vi skulle säga att det finns en oenighet bland Ahl-us-Sunnah, ligger poängen i beviset som majoriteten håller sig till. Detta är de flesta Ahl-us-Sunnahs åsikt och den andra är en avvikande åsikt och motstridande. Den utgör inget argument.