Ingen oenighet om att Ahl-ul-Bid´a ska bojkottas

Imâm Ahmad bin ´Umar al-Qurtubî (d. 656)

al-Mufhim (6/534)

Den förbjudna bojkotten är den som handlar om ilska på grund av en lovlig orsak. Den har alltså ingenting med religionen att göra. Vad beträffar bojkottning av syndare och innovatörer, så måste den pågå till dess att de ångrar sig för sina företeelser. Därom råder ingen oenighet.