Ingen nationalism i islam

Vet att den arabiska nationalismens största propagandister är bland andra Abû Djahl, Abû Lahab, al-Walîd bin al-Mughîrah och andra ledare för otro. Han (ta´âlâ) klargjorde deras fanatiska nationalism i flera verser däribland:

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا

”För oss räcker det som var våra förfäders tro.”1

بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا

”Vi följer dem som våra förfäder följde.”2

Vet att de lärda är enade om att förmena icke-islamiska unioner liksom nationalistiska och genealogiska sådana. Förmenandet är än allvarligare om unionernas agenda är att likvidera den islamiska till fullo. Sådana unioner har för avsikt att lämna islam och förkasta den himmelska unionen helt och fullt i utbyte mot nationalism. Arabiseringen kan inte avlösa islam. En sådan ersättning skulle bara innebära en klar förlust. Historian har klargjort för oss hur araberna var innan islam och efter islam.

15:104

22:170