Ingen monoteist ber profeten om medling för regn

Fråga: Gravdyrkarna argumenterar med att en person bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be om regn efter att han hade dött.

Svar: Vem var personen? Var är beviset för det? Det är en lögn och ett påhitt. Det är möjligt att någon mytoman har bett om medling för regn. Dock är det omöjligt att en monoteist har bett en död människa om medling för regn, oavsett om den döde var sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon annan.