Ingen mer Kisrâ, ingen mer Qaysar

Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj
an-Nîsâbûrî
Källa: Sahîh Muslim (2918)
Förklaring: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Sharh Sahîh Muslim (18/34)
Dâr al-Kutub al-´Ilmiyyah, 1421/2000
publicerad
01.01.2008

2918 – ´Amr an-Nâqid och Ibn
Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från az-Zuhrî,
från Sa´îd bin al-Musayyab, från Abî Hurayrah som sade: Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Kisrâ är död och det kommer
inte att komma någon Kisrâ efter honom. När Qaysar dör, kommer det
inte att finnas någon Qaysar efter honom. Jag svär vid Honom i Vars
Hand min själ ligger! Deras skatter kommer att spenderas för Allâhs sak!”

Förklaring

ash-Shâfi´î och resten av de
lärda säger att hadîthen betyder att Kisrâ inte kommer att finnas i Irak
mer på samma sätt som Qaysar inte kommer att finnas i Syrien mer
– vilket de gjorde på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid
– efter att deras makt försvinner på respektive kontinent. Det blev
som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vad Kisrâ beträffar, har hans
rike upphört.”

Det försvann helt och hållet
och hans rike revs sönder och utrotades efter att Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett om det.

Angående Qaysar, flydde
han från Syrien och försvann längst in i sitt rike. Muslimerna erövrade
deras länder och tog stadigt kontroll över dem – och lov och pris tillkommer
Allâh.

Precis som Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) hade förutsagt, spenderade Muslimerna deras
skatter och rikedomar för Allâhs sak – och detta är ett uppenbart mirakel!