Ingen människa känner det dolda

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/608)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

”Men Allâh låter er inte få insikt i det som är dolt.”1

Det vill säga att Han inte gör det för att ni ska kunna se skillnaden mellan de onda och de goda. Sådan kunskap tillhör det dolda, och det dolda låter Han ingen ta del av. Det enda undantaget är ett utvalt sändebud som Han han låter erhålla vetskap om något begränsat. Exempelvis fick vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reda på många hycklare vid namn. Det var Allâh som lärde honom dem, inte att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kände till det dolda.

13:179