Ingen man att vallfärda med

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 150

712 – Jag frågade Ahmad: “En rik kvinna har ingen Mahram att vallfärda med. Måste hon fortfarande vallfärda?” Han svarade: “Nej.” Jag sade till Ahmad: “Och om hon har en Mahram som hon befarar synda, det vill säga om han inte reser med henne?” Han svarade: “Han är kanske svag eller upptagen.” Det verkade som att han inte såg det vara något problem om han inte vallfärdade med henne.