Ingen magi utan Allâhs tillstånd

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/192)

Abû ´Abdillâh ar-Râzî berättade i sin Qur’ân-tolkning att Mu´tazilah dementerar magins existens och sade:

De kan till och med beskylla den som tror på dess existens för otro. Enligt Ahl-us-Sunnah är det möjligt för en magiker att flyga eller förvandla en människa till en åsna eller en åsna till en människa, men de anser också att det är Allâh som skapar det som sker i samband med magikerns uttalade formel. Till skillnad från vad filosofer, astrologer och sabier tror, är det inte rymden och stjärnorna som påverkar.”

Därefter bevisade han magins existens och att den är skapad av Allâh (ta´âlâ) med Hans (ta´âlâ) ord:

وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ

… men de kan inte utan Allâhs tillstånd skada någon med detta…”1

Dessutom blev Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förhäxad och likaså träffade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) en kvinna från Babylon som var lärd i magi.

12:102