Ingen ledare, ingen välgång

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

at-Ta´lîqât ´alâs-Siyâsah ash-Shar´iyyah, sid. 447

Ett läge kan inte vara bra utan ledare. Ett läge kan inte heller vara bra med ledare utan ledarskap och lydnad. Därför fördömer vi ytterst hårt de människor som uppmanar till revolt och trots mot ledare. Även om ledarna är ogärningsmän med grova synder eller orättvisa är det obligatoriskt att lyda dem och underordna sig deras befallning så länge de inte befaller synd. Oavsett hur syndiga de är och hur mycket de än förtrycker folk, så är det fortfarande obligatoriskt att lyda dem och lyssna till dem. Dessutom är det förbjudet att revoltera mot dem på grund av de väldiga nackdelar som resulterar från revolt, trots och uppror. Alltså måste man ha ledare och ledarskap. Det är obligatoriskt att bekänna ledarens ledarskap och att han måste bemötas med gehör och lydnad. Det är obligatoriskt. Föreställ dig en ledare utan ledarskap i den bemärkelse att han inte förmår att påbjuda och förbjuda, befalla och verkställa. Människor kommer att gå under. Också meningslöst är det med en ledare som besitter både ledarskap och makt men bemöts med revolt, trots och uppror. Det är en stor ondska. Det kan aldrig gå väl för ett samfund som befinner sig i ett sådant läge.