Ingen kunskap utan trötthet

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 446-447

Fråga: Vad råder ni den som går in i studierna helhjärtat, närvarar vid många lektioner vid sidan av universitet, läser till höger och vänster och bränner ut sig själv i tro om att det är så kunskap uppnås? De vilar inte och struntar i andras rättigheter, slarvar med universitetsstudierna och kanske till och med nedvärderar vissa lärare.

Svar: Kunskap uppnås inte med en utvilad kropp. Trötthet är ett oundvikligt faktum. Därför säger de lärde:

Om du ger kunskapen ditt allt, ger den bara något av sig tillbaka. Och om du ger den något av dig, går du miste om allt.”

Man måste trötta ut sig och kämpa. Däremot ska studenten se till att inte skingra sin möda, vilket händer framför allt om han läser ett ämne under två lärare som har olika åsikter. Han kommer att bli snurrig. Vad gör han om hans ene lärare säger att vattnet består av två typer – rent och orent – och den andre säger att det består av tre typer – rent, renande och orent? Därför anser jag att en student ska ha endast en lärare inom ett ämne. Med tiden, allteftersom han blir kunnigare, får han skaffa sig flera lärare inom andra ämnen. Detta är något han måste inse. Måhända lär han sig mycken kunskap, men i och med att den inte är byggd på cementerade grunder och principer varifrån han kan utdra förgreningar, förblir han lik en person som plockar gräshoppor lite här och där i en öken – han gagnas ingalunda av det.

Att de därtill slarvar med lektionerna vid universitetet eller gör narr av lärare är fel. Vid universitetet klättrar du i rang för att bli en ledare i samfundet. Visserligen är inte alla lärare på samma nivå, men de måste ändå respekteras därför att de lägger ned tid och energi för ditt bästa.