Ingen kunskap, inget tålamod

Fråga: Hur kan muslimen uppfostra sig själv i tålamod med Allâhs beslut?

Svar: Det gör han när han lär sig nyttig kunskap. Det är så han uppfostrar sig själv. Hur skall han uppfostra sig själv om han är ignorant och saknar kunskap?