Ingen kommer tillbaka till jordelivet

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3010)

3010 – Yahyâ bin Habîb bin ´Arabî berättade för oss: Mûsâ bin Ibrâhîm bin Kathîr al-Ansârî berättade för oss: Jag hörde Talhah bin Khirâsh säga: Jag hörde Djâbir bin ´Abdillâh säga:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) träffade mig och sade: ”Varför är du nedstämd, Djâbir?” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Min fader dog martyrdöden; han stupade på Uhud-dagen och lämnade efter sig familj och skuld.” Han sade: ”Ska jag inte berätta för dig hur Allâh har bemött din fader?” Jag sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Aldrig talar Allâh med någon utan bakom ett skynke. Han upplivade din fader, talade direkt till honom och sade: ”Min slav! Önska dig något som Jag kan ge dig.” Han sade: ”Herre! Uppliva mig så att jag kan dödas för Din sak en gång till.” Då sade Herren: ”Jag har redan bestämt att de inte ska återvända till det.” I samband med detta uppenbarades:

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

”Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Allâhs sak som döda. Nej, de lever hos sin Herre och de försörjs.”12

Hadithen är god och främmande från detta håll.

13:169

2God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3010).