Ingen kommer att lyssna på dig, säger Satans offer

Till Satans konspiration hör att han befaller dig att ära och skydda dig själv där Herren (ta´âlâ) vill att du förnedrar och offrar dig själv, däribland kamp mot otrogna och hycklare samt påbud av rätt och förbud mot orätt. Han intalar dig att du på så sätt utsätter dig själv för förödmjukelse och orsakar att fienderna tar överhand över dig och förtalar dig. Därmed kommer du att förlora din position och ingen kommer att godta från dig eller lyssna till dig. Han befaller dig att förnedra och vanhedra dig själv med argumentet att det i själva verket skall ära och skydda dig. Han befaller dig att offra och förnedra dig själv inför ledare och intalar dig att du i själva verket ärar dig själv med hjälp av dem. Han påminner dig om poetens ord:

Jag förnedrar mig själv för dem

så att jag kan lyfta mig med dem

Du ärar inte själ om du inte förnedrar den

Han har fel. Det där är endast korrekt gentemot Allâh allena. Ju mer man förnedrar sig själv för Allâh, desto mer ärar och hedrar Han honom. Tvärtemot skapelsen. Ju mer du förnedrar dig själv för en skapelse, desto mer vanhedrad och billig är du hos Allâh och Hans troende och gudfruktiga slavar.