Ingen klok människa har gått till profetens grav och bett om problemlösning

Fråga: at-Tahhân hävdar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gagnar muslimerna efter att han har dött. Han säger i kassettbandet ”Khâtam-un-Nubuwwah”:

”Såsom muslimerna gagnades av sin profet när han levde, så har hans gagn inte upphört efter hans död. Samfundet får samma överflödiga godhet från sin profet efter hans död som det fick när han levde.”

Därefter nämnde han hadîthen:

”Mitt liv är bra för er och min död är bra för er.”

Är inte detta en överdriven inställning till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och en falsk troslära?

Svar: Jo, det är en överdriven inställning till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han talar utan bevis och belägg. Hadîthen ”Mitt liv är bra för er och min död är bra för er” tas upp i den sista tredjedelen av boken ”as-Sârim al-Munkî”. Jag rekommenderar den boken. Hadîthen är Mursal1 och Mursal är en typ av svag hadîth. Hadîthen är alltså inte bekräftad från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Problem uppstod på följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) tid; varför gick ingen följeslagare till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav? Problem uppstod mellan ´Uthmân och hans opponenter. Problem uppstod mellan Mu´âwiyah och ´Alî och dessförinnan med Talhah och az-Zubayr. Stora incidenter ägde rum uppstod på efterföljarnas tid. Trots det gick ingen klok människa till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och sade:

”Allâhs sändebud! Vad är lösningen på det här problemet?”

1´Allâmah Ahmad Shâkir sade:

”Mursal är en hadîth som en efterföljare, stor som liten, rapporterar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att nämna vem som har berättat den för honom.” (Sharh Alfiyyat-is-Suyûtî, sid. 43)