Ingen klippning innan Udhhiyah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/864)

1157 – Jag hörde min fader säga:

Om någon av er planerar att slakta Udhhiyah, ska han inte klippa sig under de tio första dagarna.”

1158 – Jag frågade min fader om personen som avser att slakta Udhhiyah. Han svarade:

Han ska varken klippa sitt hår eller sina naglar.”

1159 – Jag frågade om han fick koppas. Han svarade:

Ja, om han inte rakar bort något hår.”

Han höll sig till Umm Salamahs hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som gör gällande att den som avser att slakta ska varken ta något av sitt hår eller sin hud under de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah1.

1Muslim (1977), Ahmad (6/289), Abû Dâwûd (2791), at-Tirmidhî (1523), an-Nasâ’î (7/211) och Ibn Mâdjah (3149).