Ingen kan vara utan Allâh

Imâm-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Allâh är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver honom. Han vill honom väl. Han räddar honom från svårigheter och Han gör det inte för att slaven skall gagna Honom med något eller skydda Honom. Han gör det endast utav nåd och välvilja.”

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

”Om ni – och alla på denna jord – hädar [skall ni tänka på att] Allâh är Sig själv nog och att allt lov och pris tillhör Honom.”1

Han gagnas inte av de lydigas lydnad. Deras lydnad gagnar bara dem själva. Allâh har befallt oss det för vårt eget bästa och inte för Hans eget bästa. Han behöver ju varken oss eller vår dyrkan. Han befaller oss att dyrka Honom för att Han skall benåda oss och förse oss med Sina favörer. Vi behöver Honom. Han behöver inte oss. Trots det kallar Han på oss och befaller oss att dyrka Honom för vår egen skull. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

”Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och Allâh är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.”2

Alla människor är fattiga. Ingen kan vara utan Allâh. Kungarna, makthavarna och de förmögna är alla fattiga inför Allâh. Om de drabbas av svårigheter eller sjukdomar gagnas de inte av sina kungadömen, maktinnehav och rikedomar. De är fattiga inför Allâh (djalla wa ´alâ):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

”Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och Allâh är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.”

Titta! Trots att Han är rik är Han också Den som allt lov och pris tillkommer. Han är givmild mot Sina slavar. Han sörjer för dem. Han ger dem trots att de är olydiga mot Honom. Han fortsätter ge dem och sörja för dem. Hur lever annars de otrogna och syndarna? De lever av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) uppehälle.

114:8

235:15