Ingen kan ge mannen harmoni som hans maka

Allâh (´azza wa djall) sade:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

”De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.”1

En teori är att de förser er med harmoni på samma sätt som ni förser dem med harmoni. Det sägs att ingen kan förse någon annan med harmoni som makarna sinsemellan.

En annan teori är att klädnaden i versen är en verklig sådan. När de är intima med varandra blir de varandras klädnad. ar-Rabî´ bin Anas sade:

”Versen betyder att kvinnorna är era madrasser och att ni är deras filtar.”

12:187