Ingen islamisk hälsning

Shaykh ´Abdul-Qâdir sade:

”Den som bara säger:

سلام

”Fred.”

skall inte få något svar tillbaka. Istället skall han läras att det är ingalunda islamisk hälsning, ty det är ingen fullständig mening. Teorin som säger att det räcker att svara med:

و عليك

”Och med dig.”

baseras på att han skall hälsas tillbaka.”