Ingen Iqâmah utan imamens tillstånd

Publicerad: 2008-10-01
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (2/73)

 

Böneutroparen skall inte läsa Iqâmah förrän imamen har gett honom tillstånd. Bilâl brukade be profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om lov innan han läste Iqâmah. Ziyâd bin al-Hârith as-Suddâ’î sade:

”Jag började fråga profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Skall jag läsa Iqâmah? Skall jag läsa Iqâmah?”

Abû Hafs rapporterade med sin berättarkedja från ´Alî som sade:

”Böneutroparen har mer rätt till böneutropet och imamen har mer rätt till Iqâmah.”