Ingen idag har gjort det al-Albânî har gjort

Alla hadîther i hadîth-böckerna är inte autentiska. De flesta är dock inte svaga. De flesta är autentiska. En hadîth kan vara svag i berättarkedjan eller i texten. De lärda inom hadîth filtrerar och följer upp hadîtherna så att de kan skilja på det autentiska och det svaga. Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî har tagit sig an uppgiften att skilja på det autentiska, svaga och påhittade i Sahîh- och Sunan-böckerna och lagt ned en sådan möda som ingen idag har klarat av. Må Allâh förbarma Sig över honom med en vid barmhärtighet.