Ingen hjälper med synder som kvinnan

Därefter säger Satan till sina soldater:

”Ställ er framför honom på varje väg som leder till något gott. Om någon av dem vill skänka välgörenhet skall ni ställa er framför honom och intala honom: ”Skall du skänka pengar och bli som den där tiggaren? Skall du bli som han? Har ni inte hört personen som sade när en tiggare kom till honom: ”Detta är mina pengar. Om jag ger bort dem blir jag som ni.”

Ställ er på vallfärdens väg och intala honom: ”Vägen är osäker och svår. Man riskerar både sitt liv och sin egendom.”

På samma sätt skall ni göra med alla goda handlingar; avskräck honom genom att intala honom att handlingen är svår och ödesdiger.

Ställ er sedan framför dem på syndernas väg och försköna dem i deras ögon och pryd dem i deras hjärtan. Låt kvinnorna vara ert största hjälpmedel till det. Påverka männen via kvinnorna. Kvinnorna är er bästa hjälp mot dem.”