Ingen hjälp från Ahl-ul-Bid´a

Abû Muzâhim al-Khâqânî sade: Min farbror ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ bin Khâqân berättade för mig: al-Mutawakkil ställde frågor till Ahmad gällande vem domarna ska anförtro uppgifter. Jag bad min farbror skriva ned svaret till mig. Han skickade följande:

بسم الله الرحمن الرحيم

Detta exemplar visade jag för Ahmad bin Muhammad bin Hanbal efter förfrågan. Han svarade mig allt som jag har skrivit ned. Jag frågade honom om Ahmad bin Rabâh. Han svarade:

”Välkänd Djahmî. Även om han är anförtrodd vissa uppgifter skadar han muslimerna.”

Jag frågade honom om al-Khalandjî. Han svarade:

”Samma sak.”

Jag frågade honom om Shu´ayb bin Sahl. Han svarade:

”Känd för att vara Djahmî.”

Jag frågade honom om ´Ubaydullâh bin Ahmad. Han svarade:

”Samma sak.”

Jag frågade honom om Abû Shu´ayb. Han svarade:

”Samma sak.”

Jag frågade honom om Muhammad bin Mansûr, domaren i Ahwâz. Han svarade:

”Han var tillsammans med Ibn Abî Du’âd, dock den bäste av dem.”

Jag frågade honom om ´Alî bin al-Dja´d. Han svarade:

”Känd för att vara Djahmî. Sen har jag nåtts av att han har tagit tillbaka det.”

Jag frågade honom om al-Fath bin Sahl. Han svarade:

”Djahmî och Bishr al-Marîsîs följe.”

Jag frågade honom om ath-Thaldjî. Han svarade:

”Lustfylld innovatör.”

Jag frågade honom om Ibrâhîm bin ´Attâb. Han svarade:

”Jag vet bara att han tillhör Bishr al-Marîsîs följe. I princip ska man inte ta hjälp av Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ inom något som angår muslimerna och framför allt inte med tanke på att De troendes ledare – må Allâh förlänga hans liv – anser att man ska hålla fast vid Sunnah och skilja sig från Ahl-ul-Bid´a.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal säger: ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ frågade mig allt som står i detta brev och jag har svarat honom som skrivet. Med tanke på att jag har ont i ögonen och är fysiskt svag har jag inte kunnat skriva det personligen. Således har min son ´Abdullâh skrivit under längst ned på pappret på min befallning och framför mig.”