Ingen har trillat på grund av sitt skägg

Fråga: Är det tillåtet att korta skägget?

Svar: Skägget är inte tungt och lov och pris tillkommer Allâh. Det är inte tungt. Du behöver inte korta det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att skägget sparas och äras. Det är inte tungt så att du skall behöva korta det. Vi har inte sett någon bli trött eller trilla på grund av sitt skägg.